Hvem er huslejenævnet? 

Huslejenævnet er specialiseret i sager vedr. tvister mellem lejere og udlejere i private lejeboliger, hvor de træffer afgørelser med udgangspunkt i den danske lejelov. Hvis du i stedet bor til leje i en almen bolig, er det i stedet beboerklagenævnet, som kan træffe afgørelse i en sag for dig. Der er et huslejenævn i alle kommuner i Danmark, således at alle har mulighed for at indgive en sag til et huslejenævn. Der er derfor heller ikke tale om ét stort huslejenævn, men i stedet flere forskellige huslejenævn rundt om i landet.  

Huslejenævnet træffer afgørelse i mange forskellige slags sager, og nedenstående er blot et udpluk: 

  • Lejens størrelse 
  • Tilbagebetaling af depositum ved fraflytning 
  • Forbrugsregnskaber herunder vand- og varmeregnskaber 
  • Huslejestigninger 

Huslejenævnet træffer altså ikke kun afgørelse i sager omhandlende huslejens størrelse, men i mange forskellige slags tvister mellem lejer og udlejer. Dog er der også specifikke tvister som huslejenævnet ikke træffer afgørelse i, det er f.eks. spørgsmål om opsigelse af lejemål og forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler boligen.  

Sådan behandler huslejenævnet din sag 

Når huslejenævnet går i gang med at behandle din sag, sender de din sag videre til din udlejer, som herefter ofte har 2 uger til at komme med bemærkninger til sagen. 

Huslejenævnet afgør herefter om der er brug for yderligere dokumenter eller kommentarer i sagen. Her kan huslejenævnet f.eks. have brug for lejers kommentarer til de bemærkninger udlejer er kommet med. Hvis dette er tilfældet, skal vi nok kontakte dig, du skal ikke tænke på noget før du høre fra os.  

Det kan også i visse tilfælde ske, at huslejenævnet skal besigtige en ejendom for at kunne vurdere huslejen. Dette kan f.eks. ske hvis de skal vurdere om boligen er gennemgribende renoveret og hvilken stand den er i. Igen skal du ikke tænke over dette, vi skal nok kontakte dig hvis huslejenævnet vurderer, at de bliver nødt til at se din bolig for at vurdere huslejen, og vi skal nok instruere dig i hvordan du tager imod Huslejenævnet.   

Når huslejenævnet har indhentet alle relevante oplysninger, træffer de deres afgørelse. Du vil herefter hurtigst muligt modtage afgørelsen.